Essingemoderaterna – vår bakgrund och  roll i politiken.

Essingemoderaterna är nyaModeraternas lokala förening. Vår snart 60-årika historia speglar  en spännande samhällsutveckling. När föreningen bildades blomstrade föreningslivet på Essingeöarna vilket man inte minst kan läsa om i de utmärkta och högst läsvärda böckerna både den om Lilla Essingen och den för bara några år sedan utkomna digra historien om Stora Essingen. Vid den tiden fanns det ett rikt utbud av affärer för det mesta med bank och post. Det enda som saknades var Systembolaget.

Essinge Idrottsklubb var framgångsrikt både i fotboll och bandy. Essingeborna träffades i båtklubben, hembygdsföreningen och i de politiska föreningarna. Kyrkan byggdes och kunde invigas 1959 och nästan alla ungdomar konfirmerades och gick i skolan tillsammans. Överhuvudtaget präglades samhället den gången av att ville man få något gjort så gällde det att gå ihop med likasinnade , med grannar, i intressegrupper. Det gemensamma föreningsrådet fungerade som sambandscentral och som gemensamt planeringsorgan. Alla kände alla och uttrycket Essingen – landet mitt i stan myntades som en ganska bra beskrivning av stämningen och livet på öarna. Lilla Essingen hade de stora arbetsplatserna Electrolux och Primus. På storan fanns bl.a tvätteri och flyttfirma. Antalet småföretag var redan då stort. Trots det sjudande livet på öarna var Essingen något relativt okänt även för stockholmarna.

Idag ligger essingeöarna mitt i staden – Stockholms geografiska mittpunkt ligger just på Essingeringens högsta punkt nära brofästet. (något som tydligen inte taxi förstått). Våra öar har blivit bostadsområden med viss begränsad närservice. Föreningslivet har svalnat och de flesta föreningar som finns kvar är öppna även för icke essingebor. Essingen är en del av staden på ett helt annat sätt. Inte minst genom att vi delar den lokala kommunala styrningen ien gemensam stadsdelsnämnd med hela Kungsholmen. Kungsholmens och Essingeöarnas Stadsdelsnämnd. Steg för steg närmar vi oss ett gemensamt Västermalm. De tre församlingarna Essinge, St Göran och Kungsholm kommer att förenas till ett pastorat 2014.

Dagens samhälle förutsätter en utbyggd allmän service. Den primär- och landstings -kommunala servicen måste fungera. Käppholmen har blivit nappholmen. Många känner inte varandra på samma sätt längre och det tidigare rika föreningslivet går på sparlåga.

Någon tycker att det var bättre förr, men tänker vi efter har nog det mesta blivit mycket mycket bättre. Vi bor med hög standard i en vacker tillgänglig naturmiljö. Det finns flera trevliga restauranger och tillgång till en basservice.

Men det är sant att de större frågorna om trafik, vägar parker och gemensamma anläggningar idag avgörs mer centralt. Det lokala måste ses mer centralt. Hela Stockholm växer med rekordfart och det påverkar även idyllen ”landet mitt i stan”.

Essingemoderaterna samverkar nära med syskonföreningarna i St Göran och Kungsholmen. Politiskt samverkar vi i en allians med Fp, Kd och C.

Tillsammans driver vi med mycket hög svansföring frågor om valfrihet, kvalitet och medborgarinflytande såväl inom välfärdssektorn som i den allmänna planeringen av kommunikationer, stadsbyggnad och miljö. Vi rustar våra parker och promenadstråk, välkomnar ett rikt affärsliv och försöker verkligen lyssna på vad medborgarna tycker ifrågor om trivsel, trygghet, service och samhällsutveckling. Medborgarinflytande har vi gjort till en ledande princip.

Vår egen förening Essingemoderaterna fångar upp och hänvisar vidare eller driver själva genom vår delaktighet i nämnder och styrelser frågor som har särskild betydelse lokalt. Bland våra medlemmar har vi idag ett trettiotal personer som av föreningen nominerats till olika viktiga samhällsuppdrag. Vi verkar på alla politiska nivåer EU, riks, landsting och kommunalt likasom  samhällsnyttiga organ  inom turism, företagsamhet studier och inte mins rättsväsendet. Många essingebor tar ett stort samhällsansvar och har även ett påtagligt inflytande.

Det är medlemskapet i Essingemoderaterna som utgör grunden både för rekryteringen av förtroendevalda och för att kunna fånga upp de lokala frågorna.

Tillsammans håller vi oss uppdaterade på det politiska livet och är med att påverka.

Stockholmarna har vant sig vid att byta majoritet vid varje vale sedan 50-talet. Nu är det mönstret brutet och vi har för första gången fått medborgarnas förtroende för ytterligare en mandatperiod. Vi är nu inne i en intensiv arbetsperiod för at i  faktiskt genomföra de viktiga förändringar som är nödvändiga för att Sverige och inte minst Stockholm skall kunna utvecklas.  Det internationella perspektivet tränger sig på och vi vill se en fortsatt ekonomisk tillväxt som kan garantera en ggod välfärd och en fungerande utbildnings och arbetsmarknad.

Vi har kommit mycket långt, men ännu mer återstår. För att kunna utvecklas vidare och förhoppningsvis vinna även valet 2014 är det fortsatt hårt arbete som gäller. Arbete och ett lyhört lyssnade till medborgarna. Kanske har de lokala föreningarna aldrig varits så betydelsefulla som idag.