Styrelsen
Vid årsmötet 2013 valdes följande styrelse:
Ordförande: Ian Dickson Lauritzen

Vice ordförande: Yvonne Riddervik

Ledamöter:
Ann Åberg
Maria Jernberg
Pär Hallström
Yvonne Riddervik
Maria Göteman
Kjell Åke Karlsson
Alexander Undén

I styrelsen ingår MUF-representanten Fritz Lennaard.

Övriga val
Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag:
Revisor: Carl-Erik Elfström
Revisorssuppleant: Fredrik Notini

Valberedning: Lars Riddervik sammankallande, Anne Larsson och Jessica
Aftén Moback

Vid Konstituerande sammanträde den 11 mars 2013 beslöt styrelsen att välja följande funktionärer:
Maria Jernberg kassör
Pär Hallström utbildningsansvarig
Fritz Lennaárd utbildningsansvarig
Yvonne Riddervik medlemsansvarig
Maria Göteman medlemsansvarig
Kjell Åke Karlsson informations/kommunikationsansvarig
Alexander Undén webbansvarig